Pomáháme světu růst od roku 2015

TRH S VÝROBKEM BETONOVÝCH ZÁVODŮ ZVÝŠIT EXPONENTNĚ BĚHEM 2025

Betonárna nebo častěji betonárna mísí požadované přísady do betonu, který zahrnuje písek, vodu, kamenivo (štěrk, kameny atd.), Cement, výpary oxidu křemičitého atd. Obecně existují dva hlavní typy betonáren na trhu, jmenovitě zařízení na suché míchání a mokré míchání. Dávkovač betonu se skládá z různých doplňků a dílů, které zahrnují míchačky, dávkovače kameniva, dávkovače cementu, dopravníky, nádoby na kamenivo, chladicí jednotky, nádoby na cement, lapače prachu atd.

Dávkovače betonu jsou na trhu k dispozici v různých typech, jako jsou stacionární, přenosné a polopřenosné. Přenosné betonárky vyžadují menší instalační prostor a je snadné je přepravit na různá místa, jako je staveniště bytů, staveniště víceúčelové přehrady atd. Dávkovač betonu se stal běžným jevem v zemích po celém světě.

Chcete-li zůstat „napřed“ před svými konkurenty, požádejte o vzorek @ https://www.batchingplantchina.com/?fbclid=IwAR0_lYbQ-vzShhgcTccgCbAWeuV5Q1hWEyyDMOIGrC1-qI7dKjpqwicTcfo

Globální trh s betonovými dávkami: Segmentace

Globálně lze trh s betonárnami dávkovat na základě konstrukce a typu.

Na základě konstrukce lze rozdělit trh s betonárnami

Automatické dávkovače betonu
Dávkovač betonu věžového typu
Na základě typu lze rozdělit globální trh s betonárnami

Stacionární dávkovač betonu
Mobilní dávkovač betonu
Kompaktní betonárka
Globální trh betonáren: Dynamika

Rostoucí investice do infrastruktury v rozvojových zemích asijsko-pacifické oblasti, Evropy a Severní Ameriky jsou klíčovým faktorem podporujícím růst trhu betonáren. Růst trhu je převážně tažen rozvojem rozsáhlých infrastrukturních projektů v asijsko-pacifickém regionu a dalších regionech urychlených hospodářským oživením. Vlády hlavních ekonomik se navíc zaměřují na rozvoj dopravních zařízení a posilování energetické infrastruktury.

Dále inovace v technologii potřebné pro výrobu betonových agregátů vedla ke zvýšení efektivity výrobního procesu, což vedlo k významné produktivitě i vysoce kvalitnímu betonu. Očekává se, že výše uvedené faktory v blízké budoucnosti zvýší poptávku po betonárnách, což zase povede k růstu trhu betonáren.

Na druhé straně nedávné trendy na trhu betonáren byly ovlivněny zpomalením ekonomiky. Jelikož různé infrastrukturní projekty velkého rozsahu se v uplynulém roce buď zpozdily, nebo se zastavily, výrobci se v současnosti zaměřují na projekty středního a malého rozsahu. Mezi hlavní výzvy identifikované na globálním trhu dávkovacích závodů na beton patří kolísání nákladů na komponenty dávkovacích zařízení a změna cen energie.

Mezi klíčové trendy identifikované na globálním trhu dávkovacích závodů na beton patří využívání dávkovacích závodů v komerčních zařízeních na výrobu betonu. Ekologické ukazatele jsou navíc stále náročnější, mezi něž patří odstraňování nečistot a recyklace zbytkového betonu.


Čas zveřejnění: září-15-2020